Cirkulær økonomi

Et vigtigt område af bæredygtigt byggeri handler om at omstille branchen til en mere cirkulær tilgang til de materialer, vi anvender. Vores erfaringer med cirkulær økonomi inkluderer ressourcekortlægning og genbrug til den nye skole i de Gamles By med navnet Gabys. Vi bringer områdets historiske arkitektur videre ved at genanvende materialer fra nedlagte bygninger i kvarteret.

Vores renovering af Finansforbundets hovedkvarter har også cirkulær økonomi som designparameter, hvor vi, med udgangspunkt i verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, genanvender bygningens eksisterende materialer i videst muligt omfang.

Roskilde Tekniske Skole har vi arbejdet med et faseopdelt byggeri. I første etape af byggeriet (2013) blev facaden udviklet med henblik på fremtidig adskillelse. I anden etape (2020) blev facaden demonteret og både facadeplader og inventar blev genbrugt i den nye bygning.