Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Spijkenisse MY college

professionshøjskole

Læringsmiljøet på professionshøjskolen er baseret på et arkitektonisk koncept med No Dead Ends, hvilket er ideelt i forhold til at stimulere og understøtte de studerendes interaktion. I det centrale Læringsloop definerer vi derfor også forskellige niveauer af fokus. Dette greb sikrer, at de studerende kan finde rum og rammer, der svarer til deres behov for koncentration.

Bygningen har et helstøbt arkitektonisk udtryk, hvor facadens trælameller uden lukkede facader og meget plads til dagslys at trænge ind i bygningen. MY college forholder sig til den lokale kontekst og program, mens gymnastiksalen er placeret øverst i bygningen og skaber et synligt kendetegn i lokalområdet.

Et stimulerende læringsmiljø

I den overordnede struktur er den enkle grundplan vigtig for sammenhængen i projektet. Grundplanens udformning guider eleverne til klasselokalerne, samtidig med at lærerne får let overblik over bygningen. For at opnå dette har læringsmiljøet tre overordnede typologier til læring:

  • MY BASE, der omfatter teorirum og co-creation praksislokaler til store grupper
  • MY SQUARE, der giver læringspladser til studerendes interaktion og korridorer for at fremme mindre interaktioner mellem studerende
  • MY CAVE tilbyder private studierum og rolige steder med mulighed for at trække sig tilbage og fokusere på individuelt arbejde.

MY college giver tilbage til byen

Vores samarbejdspartnere NEXT Architects har særlig forståelse for den lokale kontekst og kulturen i byen. Derfor er bygningen ikke kun designet som et stimulerende og attraktivt læringsmiljø i det indre. Der er også et indarbejdet fokus på at bygningen bliver et vartegn i byen. For at opnå dette har samarbejde været centralt:

“Samarbejdet mellem Christensen & Co og os hos NEXT Architects har styrket kreativiteten og energien i projektet. Vores samarbejde har resulteret i en ny succesfuld vision og design til MY college.” siger Marijn Schenk, arkitekt og partner, NEXT Architects.

Verdensmål identificerer bæredygtighedspotential

Bæredygtighed på MY college går ud over at vise integrationen af energineutralitet og cirkularitet for at opfylde de højeste bæredygtighedsstandarder, er MY college også designet som et stimulerende og attraktivt læringsmiljø. Vi har screenet projektet for potentialer til minimering af negative effekter og øget positiv indvirkning på bæredygtighed i overensstemmelse med FN’s 17 mål for bæredygtighedsudvikling.

Bygherre
Spijeknisse kommune med HEVO som rådgiver
Areal
4.150 m2
Årstal
2023
Beliggenhed
Spijkenisse