DTU 130
laboratory architecture
laboratory architecture
DTU130
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU B130

”Projektet skaber flot visuel sammenhæng mellem inde og ude og mellem de eksisterende bygninger i området i 1. Kvadrant på DTU. Bygningerne inviterer indenfor og skaber et levende og dynamisk facadeforløb”

Karin Schou, projektleder fra DTU CAS Bygherre om vinderprojektet.

Nyt materialelaboratorium til DTU Byg

Bygning 130, til instituttet DTU Byg, er Danmarks Tekniske Universitets nye materialelaboratorium til forskning i byggematerialer. Over to etager understøtter universitetsarkitekturen et innovativt, tværfagligt samarbejde i laboratoriefaciliteter, værksteder og fællesarealer. Vi har skabt materialelaboratoriet og betonlaboratoriet med en fagligt inviterende arkitektur, der samtidig er tilpasset de naturlige omgivelser. Materialelaboratoriets arkitektur er, i det ydre, forankret i den historiske kontekst, hvor forskningsbyggeriets facade i aluminium diskret udfordrer arven fra Koppel. I forskningsbygningen er der derfor altid kort vej fra teoretisk forskning til praktiske eksperimenter i bygningens forsøgsfaciliteter. Materialelaboratoriets centrale rum er den store beton- og materialehal med dobbelthøjde til loftet. I materialehallen kan man udføre praktiske eksperimenter, skære i materialerne, teste deres holdbarhed ved at sætte dem under tryk og flytte store elementer rundt med en kran, monteret i loftet. Langs materialehallen er der let adgang til mindre, specialiserede laboratorier, værksteder og lagre.

Et aktivt studiemiljø i teori og praksis

Inde, som ude, har vi designet materialelaboratoriet til at være et attraktivt og stimulerende læringsunivers.

Universitetsarkitekturen i materialelaboratoriet er robust og skiller sig ud med sine gulve og vægge i synligt rå beton. Et materialevalg, der gør, at arkitekturen afspejler forskningsfeltets fokus – og som samtidig er robust, hvilket er praktisk i forhold til støv fra eksperimenterne i den store materialehal. En stor sidetrappe forbinder det centrale rum med de øvre niveauers fælles adgangsstrøg. Adgangsstrøget danner ramme om materialelaboratoriets studiemiljø. Her er plads til fordybelse eller gruppearbejde, og så kan området også anvendes til præsentationer og større sociale begivenheder. Med adgangsstrøget skaber vi en udvekslings- og synergizone, hvor forskere og studerende kan mødes på deres vej fra de mindre arbejdsrum, ud i det store materialelaboratorium og betonpladsen. I stueetagen er der, via store åbne glaspartier, mulighed for at rykke sit arbejde med udenfor, og man kan også bruge inde og udearealerne sammen. Forskningsarkitekturen er i sig selv et studieobjekt. I bygningen er der, udvalgte steder, anvendt en ny beton, som bruger op til 30% mindre CO₂. Dermed indgår materialelaboratoriets arkitektur som en aktiv del af den forskning, der foregår i bygning.

”Støbningen med den nye grønne beton er konstruktion og forskning i en arbejdsgang. Det er første gang, at vi kan følge den nye klimavenlige beton her på DTU og se, hvordan den udvikler sig over tid. Og så glæder vi os over, at DTU her opfører endnu et værksted som giver de studerende helt unikke muligheder for anvendelsesbaseret forskning i nye byggematerialer.” – Siger Jacob Steen Møller Campusdirektør på DTU.

Verdensmål i materialelaboratorium B130

Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9: Industri, innovation og infrastruktur, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 14: Livet i havet og 17: Partnerskaber for handling. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
2.000 m²
Årstal
2019
Beliggenhed
Lyngby Campus, DK
Samarbejde
Norconsult, Wessberg, Cubic Group
Billeder
Movie/ DTU
Brugere
DTU – Department of Civil Engineering