DTU Risø
DTU Risø
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Risø

Fremtidssikret campus

Vores udvidelse og transformation af DTU Risø skaber én sammenhængende campus med grønne haverum og et levende studie- og forskningsmiljø. Arkitekturen skaber en afslappet atmosfære ved at blande det genkendelige med det nyskabende, så afdelingen samtidig fremstår moderne. Nye topmoderne kontorer og forskningsfaciliteter understøtter et godt arbejdsmiljø og den vigtige forskning i bæredygtig energi.

DTU Risø ligger naturskønt i grønne omgivelser og med hav til alle sider. Siden 2012 har DTU Risø været den samlede campus for Institut for Vindenergi – et stærkt forskningsmiljø, der samler alle forskerne på ét sted, så de let kan udveksle idéer og udvikle ny viden. Vi har skabt en arkitektur med fleksible, funktionelle og moderne faciliteter, der styrker forskningen i fremtidens energiform. De nye bygninger er både en fortsættelse og nyfortolkning af æstetikken fra den eksisterende campus, der er karakteriseret ved gule mursten. Mindre fremspring i bygningerne signalerer indgange til værksteder og testfaciliteter, så det er nemt for husets brugere og gæster at finde ind til de forskellige funktioner.

Et facadekoncept der samler DTU Risø

Det arkitektoniske koncept samler alle elementerne fra den eksisterende arkitektur for at understøtte sammenhængen på campus. Til facaden bruger vi naturmaterialer, der patinerer smukt og harmonerer godt med de omkringliggende huse. Gule teglsten på den nederste del af facaden er en direkte fortsættelse af de eksisterende bygninger. Et bånd af teglspåner øverst er en nyfortolkning af campus’ gennemgående brug af gule tegl. Teglspånerne er monteret på klink i en innovativ brug af det traditionelle materiale, der giver bygningerne et moderne look, som signalerer, at DTU Risø er et attraktivt og moderne forskningsmiljø.

En moderne transformation

Vores renovering af bygningerne 100, 101 og 125 skaber et mere moderne og funktionelt forskningsmiljø, hvor funktionerne er adskilte men med mange kig på tværs i bygningen. Designet skaber et bedre arbejds- og studiemiljø gennem de mange åbne og intuitive overgange. Vægge til kontorerne er af glas, så lys kan vandre gennem bygningen og så husets brugere oplever aktiviteten i bygningen.

Nære haverum

I vores nye bygninger, bygning 123, 171 og 170, har vi designet topmoderne laboratorier og værksteder til forskning og test. Ud over at faciliteterne overholder alle funktionelle krav, er de høje, rummelige og behagelige at opholde sig i mange timer ad gangen. De nye bygninger bidrager både til at skabe en tættere campus, der styrker identiteten og samarbejdet på DTU Risø, og til at skabe nye havemiljøer mellem bygningerne, der gennem materialer og beplantning understøtter sammenhængen mellem sektionerne. I haverummene er der plads til alt fra uformelle møder og pauser til længere ophold og testpladser.

Den nye front til DTU Risø

Den nye bygning 171 er et smukt og interessant byggeri, der er synligt fra hovedvejen og et tydeligt kendetegn på turen gennem fjordlandskabet. Arkitekturen fremviser et moderne og internationalt forskningsmiljø, der tiltrækker topforskere, så Danmark beholder sin ledende position indenfor forskning i vindenergi. Bygningens imødekommende ankomstplads med haverum leder brugeren videre ind i bygningen til et åbent opholdsrum.

Opholdsrummet fungerer som vidensdelingsrum ved at give mulighed for udstilling af aktuel forskning, samtidig med at det synliggør de daglige arbejdsgange for medarbejdere, studerende og gæster. Også her er der fokus på dagslys og åbenhed gennem store vinduer og kig til forskellige rum. Fra opholdsrummet kan husets brugere både nyde udsigten til haverummet, hvor livet udspiller sig i sommerhalvåret, og til Roskilde Fjord. En lang og lys hovedgang med ovenlys binder de forskellige sektioner sammen og giver adgang til moderne undervisningsrum, testlaboratorier, kontrolrum, værksteder og omklædningsrum.

Bæredygtige ambitioner

I projektet har vi fokuseret på at renovere de eksisterende faciliteter i videst muligt omfang for at spare på materialerne ved nybyg. I de nye bygninger har vi brugt robuste og slidstærke materialer, så husene er nemme at vedligeholde. Bygningerne har et godt indeklima med materialer, der ikke afgiver skadelige mængder af støv og luftarter. Vores nye bygninger er meget fleksible, så de let kan tilpasses fremtidige behov og kan bruges i mange år fremover. Vi har blandt andet placeret alle værkstedernes teknikarealer på første sal, så rummene kan skifte funktion i takt med udviklinger i forskningsmiljøet uden, at de tekniske installationer besværliggøres.

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Areal
Nybyg: 4.700 m2, Renovering: 2.450 m2
Beliggenhed
Risø, Roskilde
Samarbejde
NORD Architects, BAM Danmark, Norconsult, Langvad Arkitekter, 1:1 Landskab
Billeder
Niels Nygaard
Brugere
DTU