Hafnia-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Hafnia-hallen

Et sportsuniverst i flere etager

”Københavns nye multisportshal er født med en visuel identitet, som foruden at være en smuk og enkel grafisk løsning formår at invitere alle borgere indenfor. Både de moderne linjer og den klare røde farve signalerer vitalitet og legesyge, og den dynamiske æstetik formidler med sikker hånd glæden ved idræt og bevægelse på en inkluderende måde.”

Beskrivelse fra juryen fra Danish Design Award.

Hafnia-hallen er en transformation af den oprindelige Club Danmark Hal fra 1998, der blev båret af ni gigantiske limtræsbuer. Hallen havde en halvkugleformet apsis i hver ende og var næsten fuldstændig aflukket i forhold til sine omgivelser. En del af hallen kollapsede under massive snemasser, der faldt i julen, 2010. Med et nutidigt og innovativt udtryk, genåbnede den som Hafnia-Hallen i 2017. I transformationen har vi taget udgangspunkt i den gamle Club Danmark Hals imponerende limtræsbjælker, men samtidig har vi ladet en række funktioner skabe et helt nyt sportsunivers for lokalområdets idrætsudøvere. Det nye design, hvor hallen bliver multifunktionel i forhold til sport, bevægelse og fællesskab understøtter og styrker et aktivt lokalmiljø.

I Hafnia-hallens arkitekturen har vi tilgodeset en masse nye funktioner til mange forskellige typer af brugere ved at etablerer flere mindre haller i flere etager under den store samlende tag – et koncept vi kalder ”hal-i-hal konceptet”. Under de forstærkede limtræsbjælker er der derfor i det nye design plads til mini-kunstgræsbaner, opvarmede beachvolley-baner, løbebaner og fitnessrum. Løbebanen fra den gamle hal er her bevaret til opvarmning, crossfit eller opstilling af bordtennisborde eller lignende. Sportsfunktionerne er samlet over i tre niveauer, som samtidig med pladsoptimering giver brugerne udsyn over hallens indre og de omkringliggende udearealer med udendørs beach volley og fodboldbaner.

En multifunktionel sportshal der skaber synergi
Med Hafnia-Hallens arkitektoniske transformation er sportshallen blevet en aktiv medspiller i Københavns bybillede. I halarkitekturen er der etableret nye, vertikale glasgavle med åbne kig indtil hallivets. Vinduespartierne lader lyset strømme igennem den høje hal, og sørger for rige mængder dagslys i det store indre rum. Lyset og de åbne kig skaber forbindelse mellem livet inde og ude og brugerne får en fornemmelse af døgnets gang efterhånden som lysets skifter.

Den åbne struktur i Hafnia-hallen lader sportsudøvere og tilskuere inspirere af de mange sideløbende aktiviteter, der foregår i hallen. På den måde understøtter arkitekturen et aktivt sportsfællesskab, hvor bevægelseskultur er i centrum. For at understøtte dette har hallen også i det nye design fået et centralt klubhuset, der som et hjerte lyser op midt i hallen med sin klare orangerøde farve. Klubhuset er, med sin atypiske form, multihallens sociale møbel. Her er alt fra café og omklædning til personale faciliteter og mødelokaler, hvor skoleklasser kommer og får undervisning om sport og bevægelse i en let vekslen mellem praksis og teori. Klubhuset i to etager har skrånende facader udstyret med en klatrevæg og en klatretrappe, sådan at alle flader i hallen kan udnyttes til sportsaktiviteter. I den skrånende flade mod hallens nye 11 mands fodboldbane, er der siddetrin til tilskuere. Klubhuset forgrener sig via trapper og gangbroer ud og kobler sig på alle husets sportsfaciliteter.

En bæredygtig energitrappe og verdensmål i Hafnia-hallen
Hafnia-hallen er designet som en energitrappe, hvor varmetab bliver til varmegevinst, ved at opvarmede områder i klubhuset, afgiver varme til semiopvarmede områder, som igen afgiver varme, til de uopvarmede dele af hallen. Vi har organiseret opvarmede, semiopvarmede og uopvarmede omkring hallens lysende, røde klubhus. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
10.000 m²
Årstal
2017
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
Rambøll
Billeder
Mads Frederik Architectural Photos, Christensen & Co. Arkitekter