Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU B313

Fremtidens klimalaboratorium

"Vi tror på, at arkitektonisk kvalitet og æstetisk værdi har en stor betydning for bæredygtigheden og en bygnings brug og levetid”

Michael Werin Larsen, partner i Christensen & Co Arkitekter om DTU's nye klimalaboratorium

Bygning B313 er et klimalaboratorium, hvor bæredygtighed, æstetik og arkitektonisk kvalitet forenes til at skabe fremtidens forskningsarkitektur. Bygningens arkitektur bidrager til at skabe et unikt forskningsmiljø i verdensklasse og understøtter innovation, udveksling af viden og møder mellem mennesker. De arkitektoniske kvaliteter er skabt med fokus på funktionalitet, så husets brugere får optimale faciliteter til deres banebrydende forskning i klimaforandringer. Huset har fleksible laboratorier og kontorer, der kan forandres og tilpasses brugernes behov. Kontorer og laboratorier forbindes af et åbent atrium, der strækker sig op gennem alle husets syv etager og skaber en forbindelse mellem de forskellige sektioner. Her kan husets brugere let trække ud i mindre pauser og få faglig eller social sparring. I atriet har vi skabt et behageligt miljø med træpaneler, indendørs træer og siddemuligheder, der inviterer forskere og studerende til uformelt ophold. Det styrker tværfagligheden og arbejdsmiljøet.

Relationer i centrum

Det nye klimalaboratorium ligger centralt på DTU’s campus i et område med alt fra studieboliger til forskningsbyggerier og auditoriebygninger. Her kan hverdagslivet, universitetet og det omliggende nabolag smelte sammen, så bygningen bliver en del af lokalområdet. Bygningen inviterer forbipasserende nærmere gennem et imødekommende udeområde og en tilgængelig stueetage, hvor der er plads til liv. For at understøtte tætte relationer mellem disciplinerne er der stærk forbindelse mellem ude og inde i bygningen. Det skaber rammerne for et udvidet brug af bygningen, hvor brugerne oftere kommer til at interagere med hinanden. Også laboratoriefaciliteterne styrker samarbejdet på tværs af discipliner ved at være designet, så de kan bruges af forskere inden for mange forskellige områder. Laboratoriemiljøerne er behagelige at opholde sig i mange timer ad gangen og understøtter gode samarbejdsmønstre.

Bæredygtige ambitioner i det nye klimalaboratorium

Vores projekt for B313 bidrager til DTU’s ambition om at være frontløber for bæredygtig transformation ved, at vi arbejder systematisk med konkrete delmål under FN’s Verdensmål. Bygningen certificeres desuden til DGNB niveau Guld, og i designet har vi udviklet en biodiversitetsstrategi. Ud fra analyse af bygningens kontekst har vi undersøgt, hvordan vi kan bevare de nuværende biodiverse områder, og hvordan den nye beplantning kan understøtte en udvidelse af de eksisterende arter. På baggrund af analysen har vi valgt at give bygningen grønne områder på alt fra tagflade til facade, hvilket adresserer FN’s verdensmål 3 og 15. Bæredygtighed er drivkraften bag de arkitektoniske valg, så alle elementer – ud over at være æstetiske – også har en konkret funktion. Kontorområdet af klimalaboratoriet er den første bygning på DTU, hvor de bærende konstruktioner er lavet udelukkende af træ som et mere bæredygtigt alternativ til beton. Vi har arbejdet med verdensmålene 3 og 12 ved at bruge færre lag i arkitekturen, og dermed minimere mængden af materialer, samt at mindske spild ved at designe så materialerne let kan adskilles og genbruges. Vi har udviklet de tekniske løsninger med fokus på energioptimering, hvilket adresserer verdensmål 7. Vi har desuden integreret principperne om universelt design og inkluderende arkitektur, der adresserer verdensmålene 3, 4, 5, 6, 8, 10 og 11.

Bygherre
DTU
Areal
10.700 m²
Årstal
2024
Beliggenhed
Kongens Lyngby, Danmark
Samarbejde
MT Højgaard, MOE