Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Københavnerbænke

mødesteder

Tre imødekommende byrum – placeret ved Metropol, Universitetsparken og Rigshospitalet – er bindeled mellem Copenhagen Science City og resten af byen. Ved de nye mødesteder iscenesætter vi et klassisk kendetegn ved byen, Københavnerbænken, på forskellige måder.

De klassiske københavnerbænke twistes og har forskellige egenskaber ved hvert site, som giver mulighed for aktivitet, ophold og uformelle møder. Københavnerbænken er fra 1886 og er et genkendeligt syn på både pladser og i parker rundt omkring i byen. Bænkene ved de nye byrum er gennemgående malet blå for at adskille dem fra den originale flaskegrønne farve og dermed øge signalværdien i byrummet. Samtidig binder den gennemgående farve, som er karakteristisk for Copenhagen Science City, de forskellige byrum sammen.

De tre zoner understøtter visionen om at fremme samarbejdet på tværs af de mange vidensinstitutioner i området. Vidensdelingszonerne skal gøre det nemmere for virksomheder, studerende og uddannelsessteder at mødes, udveksle idéer og inspirere hinanden.

Tydelig wayfinding er med til at binde områdets forskellige institutioner sammen. Ved hvert mødested er der placeret en wayfinder som leder vej til byrummene og andre spots i Copenhagen Science City. Skiltene er markeret med blå, som understreger sammenhængen mellem institutionerne.

Bygherre
Copenhagen Science City
Beliggenhed
København