Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU B128 & B129

Laboratoriebyggerier

De to laboratoriebygninger B128 og B129 ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) huser Institut for Bygge- og Anlægsvirksomhed og DTU’s forskning på teknisk geologi og geoteknik og udvikling af bæredygtige byggematerialer. Med avancerede forskningsfaciliteter og en naturlig tilpasning til miljøet bidrager de to laboratoriebygninger til at synliggøre den akademiske aktivitet på DTU.

Bygning B128 skaber med sine udkragende etager en vertikal accent, der skyder frem som en markør i det langstrakte uderum, mens stueetagen holder flugten fra bygning B118. Samtidig skaber bygningen et overdækket, sydvendt opholdsareal langs Betonpladsens kantzone. Materialevalget og den ortogonale formgivning trækker tråde til de historiske længebygninger på campus, mens den udkragende “æske” og bygningshøjden er en ny udvikling i 1. kvadrant på DTU campus.  I fremtiden vil DTU B128 blive forbundet med B130 i en sammenhængende social zone med studieområder og værkstedsområder. Herfra er der fuld adgang og en klar udsigt mellem alle aktiviteter i bygningen.

I den nye pladsdannelse i DTUs kvadrant 1 står B129 som et roligt hus, der placerer sig elegant blandt de store træer. Bygningen er på én gang gennemgang og laboratoriefacilitet og Bygning B129 danner et nøgternt og præcist volumen, som arkitektonisk transformerer de traditionelle glasgange på DTU til læringszone.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
B128 : 1.150 m², B129 : 750 m²
Årstal
2018
Beliggenhed
Lyngby Campus, DK
Samarbejde
Norconsult, Cubic Group, 1:1 Landskab
Billeder
Laura Stamer
Brugere
DTU BYG