Læringshuset Nærheden
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Læringshuset Nærheden

Fremtidens skole

”Vi får et fantastisk læringshus, som indfrier vores visioner om at skabe en skole med et højt fagligt niveau og rammer, der imødekommer og stimulerer børn og unge - uanset deres baggrund og forudsætninger - til at udfolde deres ideer og bruge deres skabertrang til at løse virkelige problemer fra deres omverden.”

Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Skolen er et topmoderne, fem-sporet læringshus med læringsmiljøer for børn og voksne i alle aldre. Her er integreret daginstitution, idrætshal og beboerfunktioner. I læringshusets arkitektur gør vi op med traditionel undervisning. Her udfolder skolearkitekturen rammerne for læring i alle retninger og skolens fleksible ramme fungerer som en schweitzerkniv af muligheder, der understøtter og styrker børnenes muligheder for at eksperimentere med at skabe løsninger på konkrete samfundsproblemer. Vi har designet Læringshus Nærheden, så rammerne kan ændre sig fra dag til dag, men også skifte form i takt med samfundets udvikling. Den fleksibel arkitektur sikrer optimale forhold for livslang læring med afsæt naturlig nysgerrighed – og der plads til, at Læringshuset bliver et aktivt hus for hele området. Dermed bliver Læringshus Nærheden et epicenter for Høje-Taastrup Kommunes nye bydel, Nærheden.

Læringshus Nærheden bygger på 21st Century Learning Skills

Læringshus Nærheden er Danmarks første folkeskole, der er designet til, at eleverne kan arbejde med STEAM, de såkaldte 21st Century Learning Skills. Gennem en dialogbaseret proces, har vi sammen med lærere, pædagoger, kommunen og borgerne udviklet et banebrydende nyt koncept, hvor arkitekturen er platform for en stærk læringskultur. Vi har designet skolen, så visuel forbindelse mellem aktiviteter bliver drivkraft for synergi og møder på tværs, hvor elever og lærere bliver inspireret af hinanden. Fremtidens elever skal ikke bare begå sig i den digitale verden – de skal være med til at skabe den. Arkitekturen bidrager aktivt til elevernes uddannelse i at interagerer og innovere med teknologien som katalysator. Derfor har vi i arkitekturen integreret store skærme i facaden, som informerer om aktiviteterne i huset. Samtidig har hele huset fri adgang til trådløst netværk, mens fablabs og maker-spaces giver mulighed for at udvikle digitale modeller, som kan 3D-printes og udvikles til prototyper.

Bæredygtige ambitioner i Læringshuset

I Læringshuset smelter energitiltag og arkitektur naturligt sammen, og det pædagogiske potentiale i de fysiske rammer er synligt på flere niveauer og kan derfor let indgå i undervisningen. Beplantning i, på og omkring bygningen er en naturlig del af fremtidens læringsmiljø. Skolens tag er indrettet som et frodigt og alternativt uderum. Her er der kig til himlen og plads til at undersøge vejrforhold, lave energieksperimenter eller dyrke grøntsager i væksthusene. I landskabet omkring skolen åbner læringssatellitter op. Her kan eleverne undersøge naturen og få indblik i emner som biodiversitet og dyreliv. I læringsbyggeriet kan børnene i øjenhøjde få indblik i bygningens konstruktioner, teknik og energi. Derfor kan skolens ressourceforbrug også aflæses via måleenheder, mens synlige installationer og konstruktioner giver inspiration til eksperimenter med bæredygtige tiltag.

Verdensmål integreret i Læringshus Nærheden

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9: Industri, innovation og infrastruktur, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 15: Livet på land og 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Høje-Taastrup Kommune
Areal
15.500 m²
Årstal
2021
Beliggenhed
Høje-Taastrup, Danmark
Samarbejde
Kjær & Richter Arkitekter, 1:1 Landskab, Oluf Jørgensen A/S, BAM Danmark
Billeder
EDiT - architectural visualization studio, Adam Mørk
Priser
  • Fremtidens skole – Læringshus Nærheden modtog særlig anerkendelse i Civic & Community category AR Future Projects Award 2019 under årets MIPIM Konference.