Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Roskilde Tekniske Skole

Del af Musicons puls

”Vinderforslaget er udformet, så det åbner op mod nord, det vil sige mod hele Musicon-arealet med store glaspartier, der bliver oplyst bagfra af dagslyset fra syd. Mod syd og dermed mod motorvejen bliver værkstedshallerne lagt. På den måde danner byggeriet også en støjmur til glæde for hele Musicon-området. Forslaget er udformet, så det kan opføres i fire etaper.”

Fortæller formand for Roskilde Tekniske Skole, Johnny Damsted Andersen.

I Roskildes nye kreative bydel, Musicon, er Roskilde Tekniske Skole et markant uddannelsesbyggeri. I det ydre har vi udformet Roskilde Teknisk Skole som prismatiske bygning, der udfordrer den traditionelle forestillingen om en bygning som et kvadrat. Bygningens knækkede geometri er på én gang et markant vartegn som knytter sig til skolens identitet og et designgreb, der skærmer bydelen mod støj. Bygningens facetterede facade, udført i galvaniserede metalplader, lader lysets skiftende farver og intensitet genspejle sig i arkitekturen. I arkitekturen lader vi byens puls og bygningens læringsmiljø smelter sammen gennem nordfacade, der er udført i glas. Udover at stimulere social interaktion i og omkring huset, så sikrer de store glaspartier at rige mængder dagslys kan flyde ind i bygningen, uden at direkte solindfald opvarmer huset. I det indre har skolens arkitektur et råt værkstedslook, som går igen, både i værksteder, faglokaler og fællesområder. Skolens rektangulære form er næsten udformet i et zig-zag-mønster, og har derfor ingen lange, lige gange, men har derimod store, spændende rum med mange kroge og hjørner, hvor elever kan indrette sig både med arbejdssteder og afslapning. Siddetribunen ved hovedindgangen danner et åbent og fleksibelt multirum, som kan afskærmes med et højt gardin.

Tværfagligt samarbejde er i centrum

På Roskilde Teknisk Skole forener læringsarkitekturen husets mange uddannelser i et åbent atrium, der forbinder alle etager og funktioner i huset. Det utraditionelle skolebyggeri skaber dermed et attraktivt læringsmiljø, som fremmer tværfaglig synergi mellem de mange uddannelser. Via hovedindgangen møder de studerende et stort, åbent rum med udsyn op gennem husets etagerne, direkte afgang til en opholdstrappe og afgang til fællesarealer. Uanset hvor de studerende og underviserne opholder sig i huset har de adgang til sociale områder, med tekøkkener, pladser til gruppearbejde og ophold i galleriet, hvor de kan mødes og få fornemmelse af byens liv foran skolen. De træbeklædte balkoner med åbne zoner til gruppearbejde er internt forbundet af lette trapper, der lader de studerende bevæge sig op gennem det høje galleri. Forløbet gennem husets fælles galleri kulminerer øverst i to store tagterrasser med udsigt over landskabet og Musicon.

”Dommerkomiteen indstiller enstemmigt dette forslag som vinder, da det på forbilledlig vis løser ønsket om et ikonografisk byggeri med afsæt i ønsket om en skole, der fremover i sin pædagogik lægger vægt på forståelsen hos eleverne for de forskellige faggruppers virke og samspil på skolen og ude i verden.” – Beskrivelse fra dommerbetænkningen.

Roskilde Teknisk Skole er designet til at vokse

I 2019 tog vi hul Etape 2 af Roskilde Teknisk Skole. Allerede da vi vandt konkurrencen om projektet i 2014 var arkitekturen etapeinddelt, så bygningen kunne vokse i takt med brugernes behov. I den nye fase af projektet bygger vi derfor videre på den grundlæggende geometri og lader den nye sektion smelter sammen med den eksisterende bygning. På den måde vil Roskilde Teknisk Skole fortsat stå som én sammenhængende undervisningsbyggeri. Til den nye del af bygningen genbruger vi materialer fra den eksisterende bygning – både fra facaden og inventaret. Da vi har arbejdet med principperne omkring design for disassembly i de helt tidlige designfaser er det derfor nu muligt at minimere byggeaffald og behov for nye byggematerialer.

Roskilde Tekniske Skole har en fremtidssikret profil

Roskilde Tekniske Skole har en bæredygtig, fremtidssikret profil, der skal inspirere og motivere til at tænke og agere hensigtsmæssigt i forhold til miljø og energi. Vi har med projektet skabt et lavenergibyggeri med fokus på et godt indeklima. Materialevalg er taget med udgangspunkt i et koncept om, at alle materialer og overflader er enkle og robuste for et minimum af vedligehold. Roskilde Tekniske Skole domineres derfor af enkle materialer, som patinerer smukt gennem deres levetid. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarlig forbrug og produktion, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Roskilde Tekniske Skole
Areal
17.000 m²
Årstal
2013
Beliggenhed
Roskilde, Danmark
Samarbejde
Kragh & Berglund, Niras
Billeder
Adam Mørk, STAMERS KONTOR