vi gør

Vi arbejder erfaringsbaseret med arkitekturen, og vi har identificeret tre grundlæggende præmisser for vores arbejde, som vi altid tager højde for i udvikling af vores design:

KULTUR: Det er den menneskelige kontekst, de demografiske forudsætninger, den lokale forankring og bygningskulturen, som vi arbejder i. Vi fokuserer på brugernes værdier og de identitetsskabende fællesskaber, som vores bygninger skal danne ramme om.

RESSOURCE: Det er de materialer, de processer og den økonomi, som indgår i vores projekter. Vores bygninger er materialedepoter. Vi ser sådan på det, at vi låner materialerne en tid. Vi holder fokus på, hvordan vi minimerer vores miljømæssige ressourcetræk i forbindelse med projekter. Det gør vi ved at bevare materialers værdi på det højst mulige niveau længst muligt og ved at indtænke bygningsdriften allerede i de tidlige projektfaser for at holde fast i vores ambitioner.

FUNKTION: Det handler om de konkrete krav til og behov i bygningen. Det er bygningens disponering, flow og hvordan bygningen bliver oplevet og brugt af brugerne. Vi arbejder med brugernes viden om deres egne behov og, efter bygningerne er afleveret, evaluerer vi på, om de lever op til den funktion og vision, vi havde.