Bæredygtighed er en integreret del af vores designproces, og vores bæredygtighedstilgang er tæt knyttet til vores tre grundpræmisser: Kultur, ressource og funktion. Det betyder, at vi ikke ser bæredygtighed som løsrevet fra æstetik og arkitektonisk koncept. Overordnet arbejder vi med en tilgang, hvor vi optimerer sociale tiltag med fokus på inklusion, og samtidig minimerer vi den miljømæssige påvirkning fra vores projekter.

Vores metode

Udover at arbejde med certificeringsordninger som fx DGNB og bæredygtighedskrav i overensstemmelse med byggebranchens standarder, arbejder vi med en screeningsmetode fokuseret på FN’s 17 verdensmål. Vi screener løsninger i forhold til de 169 delmål og identificerer konkrete bæredygtighedstiltag i forhold til disse.

I forbindelse med bæredygtighed arbejder vi med designstrategier fokuseret på:

I vores processer arbejder vi med ressourcekortlægninger og livscyklusanalyser (LCA). Det gør vi for at kvalificere vores løsninger. Vi deler vores beregninger og analyser med alle interesserede. Det gør vi for at øge samfundets fælles viden om og grundlag for at arbejde endnu mere målrettet med CO2-reduktion.